WSTĘP

Witam na mojej stronie nauczycielskiej!

 

Zapisałem tutaj najważniejsze informacje, regulamin i kryteria oceniania, z którymi powinni zapoznać się zarówno rodzice jak i uczniowie.


PODRĘCZNIKI

W tym roku szkolnym będziemy pracować na podręcznikach WSiP pod tytułem „Klucz do historii”.

Klasa 4 – „Klucz do historii 4”

Klasa 5 – „Klucz do historii 5”

Klasa 6 – „Klucz do historii 6”

W związku z akcją “lekki tornister” pozwalam uczniom nie nosić podręczników do szkoły - wszystkie potrzebne materiały są w szkolnym komputerze, a z książek dzieci będą uczyły się do sprawdzianów w domu. Nie trzeba też kupować ćwiczeń ani atlasu, choć chętnym z pewnością pomogą w poszerzeniu i utrwaleniu wiadomości z lekcji.

 

OCENY

W ciągu roku szkolnego wystawiać będę oceny z kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi, prac domowych, zeszytu, udziału w kole historycznym, uczestnictwa w konkursach i z innych aktywności.

Ocenę końcoworoczną wystawię w oparciu o średnią ważoną wszystkich ocen zdobytych przez ucznia. Uczniowie chcący otrzymać ocenę celującą (6) na koniec roku winni do końca maja zebrać 10 szóstek cząstkowych (w klasach czwartych wystarczy 8). Szóstki można zbierać wykonując dodatkowe prace domowe, pisząc celująco sprawdziany, biorąc systematycznie udział w kole historycznym (maks. trzy nieobecności), osiągając sukcesy w konkursie Maturus, Kościuszkowskim lub konkursie o legendach warszawskich.

 

KONSULTACJE

W środy od 15:25 do 16:00 zapraszam na spotkania zarówno z rodzicami jak i uczniami. Na konsultacjach można zaliczać prace domowe, pisać zaległe sprawdziany, poprawiać wszelkie oceny i rozmawiać na wszelkie tematy. Jeśli uczeń w czasie konsultacji ma obowiązkowe zajęcia szkolne, winien umówić się na termin zastępczy. Czasami konsultacje są odwoływane - wówczas zwykle wywieszam karteczkę z wiadomością. Jeśli nie ma karteczki, a sala 25 jest zamknięta - należy zasięgnąć informacji w pokoju nauczycielskim.

 

ZESZYT

Na każdej lekcji trzeba mieć zeszyt w kratkę, 32-kartkowy lub 60-kartkowy. Na pierwszej stronie należy wkleić przekazaną na pierwszej lekcji “kartę ucznia historii” i przekazać rodzicowi do podpisu. W karcie są również miejsce do wpisywania ocen z historii, aby wiedzieli o nich rodzice. Ocen nie trzeba podpisywać, ale warto sprawdzać czy zgadzają się z ocenami w dzienniku elektronicznym.

Zeszyt jest wizytówką ucznia, pokazuje czy młody człowiek zdobywa oprócz wiedzy tak bardzo potrzebne w życiu cechy jak schludność, staranność, dokładność, systematyczność i sprawność w organizowaniu warsztatu pracy. Te umiejętności charakteru, czyli cnoty, zaprocentują w przyszłości, gdy będzie trzeba dopełniać rozmaitych formalności urzędowych, wypełniać dokumenty, zorganizować prace w biurze lub choćby we własnym domu. Dlatego oceniam nie tylko treść ale i formę. Tak jak w urzędzie nawet całkowicie wypełniony druk może być odrzucony, jeśli numer dowodu osobistego wpiszemy w miejscu numeru pesel, kartka będzie pognieciona lub poplamiona, a pismo niestaranne. Krótko mówiąc pieczołowitość w prowadzeniu zeszytu jest ważna i dlatego będzie wymagana. Słabą ocenę z zeszytu będzie można poprawić przepisując cały zeszyt i oddając jeszcze raz do sprawdzenia w czasie konsultacji.

Aby dzieciom było łatwiej się jej nauczyć, zamieszczam kilka informacji, które mogą być pomocne.

 1. Uważaj na wszystko co szkodzi zeszytowi: poplamienie tuszem, zalanie sokiem, podarcie stron, pozaginanie rogów, zgubienie, zjedzenie przez psa, stanie się brudnopisem, blokiem rysunkowym, notatnikiem, brulionem do wyrywania kartek, podkładką pod kanapkę, a nawet obiektem do rzucania. Marny wygląd zeszytu świadczy o niedbałości ucznia i lekceważeniu zarówno rodziców, którzy kupują wyprawkę, jak i osoby sprawdzającej zeszyt.
 2. Dbaj o porządek w plecaku, by zeszyt się nie gniótł. Nie pakuj rzeczy niepotrzebnych, które utrudniają znalezienie potrzebnych książek i zeszytów oraz niepotrzebnie zwiększają wagę tornistra.Utrzymuj też porządek i czystość na biurku w domu i w szkole.
 3. Każdą lekcję zaczynaj od góry nowej strony zapisując słowo “Lekcja” z numerem na środku, a słowo “Temat” i sam temat od lewej. Pilnuj numerów lekcji, aby nie pomylić kolejności. Na stronie zostały wypisane wszystkie wymagane w każdej klasie notatki, więc nawet w przypadku zgubienia zeszytu nie będzie trzeba pożyczać od kolegi.
 4. Nigdy, ale to nigdy nie wchodź na margines - naucz się przenosić wyrazy i tak planować test, by nie trzeba było ściskać liter.
 5. Pamiętaj o kompletnym wyposażeniu piórnika, by nigdy nie brakowało długopisu (zapominanie powoduje konieczność pożyczania, a to sprawia, że notatki raz są zapisane niebieskim tuszem, a raz czarnym, innym razem piórem, a jeszcze innym cienkopisem. Tymczasem zeszyt winien być w całości zapisany jednym kolorem i rodzajem pisadła - jeśli zaczniesz zeszyt niebieskim długopisem to po wypisaniu kontynuuj też niebieskim długopisem, a nie czarnym piórem czy cienkopisem.
 6. Jeśli popełnisz jakikolwiek błąd, nie używaj korektora, tylko skreśl niepotrzebne słowo jednym, poziomym pociągnięciem z pomocą linijki.
 7. Dokładnie podkreślaj tematy - zarówno słowo „temat” jak i sam temat zapisany po dwukropku; podkreślamy z pomocą linijki tym samym długopisem, którym piszemy, jednym pociągnięciem dokładnie równoległym do linii, na której zapisany jest temat, mniej więcej 1 milimetr niżej. Nie podkreślamy odręcznie ani szlaczkiem ani flamastrem czy czymkolwiek innym.
 8. Noś brudnopis, by zawsze mieć miejsce na własne bazgroły i zapasowe kartki na kartkówkę (wyrywanie kartek z zeszytów przedmiotowych nie powinno mieć miejsca).
 9. Regularne ćwicz charakter pisma, by było wyraźne, zgrabne i estetyczne; jeśli mimo wielu starań nie potrafisz ładnie pisać, możesz kaligrafować w trzech liniach, tak jak w czasie nauki pisania w klasach młodszych. Jeśli brzydkie pismo nie jest spowodowane pośpiechem czy lenistwem, wówczas należy przejść badania na dysgrafię.
 10. Zrób mocne postanowienie, by porządnie dbać o to, co kupili ci rodzice - w ten sposób okażesz im miłość i wdzięczność.

 

PIÓRNIK

W piórniku zawsze powinny znajdować się dwa długopisy i dwa ołówki (aby móc pożyczyć koledze), temperówka z pojemniczkiem (by nie śmiecić w sali), gumka, linijka i klej.

Nie jest konieczne noszenie w piórniku 120 kredek, flamastrów, cienkopisów, korektorów, kolorowych gumek, sznureczków, paseczków, wstążek, kart, żetonów, breloczków itp. atrakcji.

Noszenie wypchanego piórnika powoduje, że jest on znacznie cięższy i w dodatku przekopywanie się przez to wszystko w poszukiwaniu długopisu powoduje rozpraszający innych uczniów hałas, który nie będzie na lekcji tolerowany.

 

KARTKÓWKI

Wszystkie kartkówki będę zapowiadał. Ich celem jest mobilizowanie uczniów do utrwalania wiedzy, aby nie zmarnowali wysiłku włożonego w jej przyswojenie. Ocenę z kartkówki można poprawić pisząc ją jeszcze raz w czasie konsultacji. Jeśli uczeń w czasie konsultacji ma obowiązkowe zajęcia szkolne, winien umówić się z nauczycielem na termin zastępczy.

 

SPRAWDZIANY

Sprawdziany będą zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, do każdego z nich zostanie podany zakres materiału z zeszytu i rozdziały z podręcznika. Oceny ze sprawdzianów mają największy wpływ na ocenę końcową z historii. Poprawa sprawdzianu będzie polegała na ponownym napisaniu go na konsultacjach. Uczniowie nieobecni podczas sprawdzianu, mają obowiązek w ciągu trzech tygodni przyjść na konsultacje i napisać go razem z poprawiającymi. Jeśli uczeń w czasie konsultacji ma obowiązkowe zajęcia szkolne, winien umówić się z nauczycielem na termin zastępczy. Jeśli brak zaliczenia nie będzie spowodowany poważnymi przyczynami poświadczonymi przez wychowawcę, do dziennika zostanie wstawiona ocena niedostateczna.

 

PRACE DOMOWE

Są dwa rodzaje prac domowych - dobrowolne i obowiązkowe. Każdy uczeń chcący poszerzać swoją wiedzę i umiejętności może wykonać dowolną ilość dobrowolnych prac domowych z listy zamieszczonej poniżej i zaliczyć w czasie konsultacji. Nieudana próba zaliczenia pracy domowej niczym nie grozi - uczeń może bez obaw podchodzić do tego samego zadania wielokrotnie. Jednak niewykonanie obowiązkowej pracy domowej w terminie do trzech tygodni będzie skutkowało oceną niedostateczną. Jeśli uczeń w czasie konsultacji ma zajęcia szkolne, winien umówić się z nauczycielem na termin zastępczy. Prace domowe zaliczamy do końca kwietnia! Uczniowie pretendujący do oceny celującej winni pracować na nią od początku roku, a nie odkładać wszystkiego na wiosnę - to jest częsty błąd.

 

Wszystkie podane niżej prace domowe są na ocenę celującą, jeśli zostaną wykonane bezbłędnie i w pełni poprawnie. Szczególnie tyczy to wierszy, które należy naprawdę starannie i poetycko wyrecytować. Praca wykonana tylko w stopniu dobrym może zostać trochę niżej oceniona.

 1. Naucz się recytować cztery krótkie wiersze: “Bogurodzicę”, “Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego oraz “Katechizm młodego Polaka” i “Co kochać” Władysława Bełzy .  
 2. Naucz się recytować “Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej.
 3. Naucz się recytować “Pieśń o fladze” K. I. Gałczyńskiego.
 4. Naucz się recytować “Rotę” Marii Konopnickiej i “Miejmy nadzieję” Adama Asnyka.
 5. Naucz się recytować “Rapsod o Warneńczyku”.
 6. Naucz się recytować “Warszawiankę” i “Boże coś Polskę”.
 7. Naucz się recytować “Bagnet na broń” Władysława Broniewskiego i “Polskę” Antoniego Słonimskiego.
 8. Naucz się recytować “Mury” i “Niech…” Jacka Kaczmarskiego.
 9. Naucz się recytować “Obławę” i “Obławę II” Jacka Kaczmarskiego
 10. Opanuj wiedzę z działu Biblia.
 11. Opanuj wiedzę z działu Mitologia.
 12. Naucz się autorów i dzieł z działu Literatura.
 13. Opanuj wiedzę z działu Zabytki Polski.
 14. Opanuj wiedzę z działu Zabytki świata.
 15. Sporządź swoje drzewo genealogiczne "korzeniowe". Drzewo genealogiczne winno zawierać przynajmniej cztery pokolenia, czyli musi dochodzić do pradziadków, jak najwięcej zdjęć, daty urodzin (i śmierci, jeśli dany członek rodziny już nie żyje), ładną szatę graficzną. To zadanie jest tylko dla klas czwartych.
 16. Sporządź drzewo genealogiczne "gałęziowe" jednego ze swoich przodków. Drzewo genealogiczne winno zawierać przynajmniej trzy pokolenia, czyli musi dochodzić do wnuków, jak najwięcej zdjęć, daty urodzin (i śmierci, jeśli dany członek rodziny już nie żyje), ładną szatę graficzną. To zadanie jest tylko dla klas czwartych.
 17. Naucz się wskazywać i rozpoznawać na mapie konturowej wszystkie państwa Europy i basenu Morza Śródziemnego. Europa3.JPG
 18. Naucz się wskazywać i rozpoznawać na mapie konturowej zaznaczone na mapie państwa świata. world-kontur2.jpg
 19. Naucz się recytować “Odę do młodości” Adama Mickiewicza.
 20. Naucz się recytować “Koncert Jankiela” z “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (od słów “Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia.” do “On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował”). Za to zadanie wstawiam dwie szóstki.  
 21. Naucz się recytować “Redutę Ordona” Adama Mickiewicza. Za to zadanie wstawiam dwie szóstki.  
 22. Naucz się rozpoznawać znane polskie pieśni patriotyczno-religiljne zgromadzone w materiałach do konkursu Maturus. Należy umieć podać tytuł i autora pieśni słysząc melodię lub fragment tekstu.
 23. Naucz się rozpoznawać ze słuchu tytuły i autorów znanych utworów muzyki klasycznej zgromadzonych w materiałach do  konkursu Maturus.
 24. Weź udział w Konkursie Humanistycznym Maturus. Za przejście do finału uczeń otrzymuje dwie szóstki, a za tytuł laureata kolejne cztery szóstki.
 25. Weź udział w Konkursie Kościuszkowskim - za zajęcie wysokiego miejsca można otrzymać od jednej do trzech ocen celujących.

 

KOŁO HISTORYCZNE

Koło historyczne prowadzę dwa razy w tygodniu - raz dla klas piątych i raz dla szóstych w terminach podanych na tablicy przed salą 25. Systematyczne uczestnictwo (maks. trzy nieobecności) daje ocenę celującą w pierwszym i w drugim semestrze.

Terminy koła historycznego (zawsze w sali 25):

klasy piąte - piątki od 13:45 do 14:30

klasy szóste - poniedziałki od 15:25 do 16:10

 

ZACHOWANIE

Każdy uczeń jest zobowiązany do zachowania moralnego, kulturalnego i zgodnego ze Statutem Szkoły, a moim obowiązkiem jest nie tylko uczyć, ale też wychowywać i  tłumaczyć dlaczego należy czynić dobrze, a złego unikać. Oto kilka wskazówek:

 • zawsze stosuj się do złotej reguły – nie czyń drugiemu co tobie niemiłe, nie oceniaj ludzi po wyglądzie, zawodzie, miejscu zamieszkania, kolorze skóry, jakości ubrania, czy ilości drogich gadżetów, ale każdego człowieka traktuj z szacunkiem ze względu na jego ludzką godność,
 • na lekcjach zawsze zachowuj ciszę i skupienie – to nie oznacza tylko unikania rozmów z kolegami, ale też pilnowania nieświadomych czynności, takich jak wiercenie się na krześle, szuranie nogami po podłodze, pstrykanie długopisem, szeleszczenie reklamówką czy grzechotanie piórnikiem; nie należy też niczego spożywać i konieczne trzeba pamiętać o wyłączeniu telefonów jeszcze przed lekcją; wszystko co zakłóca tok lekcji szkodzi całej klasie, burzy skupienie innych i w ten sposób utrudnia naukę, a za naukę właśnie rodzice płacą podatki na pensje nauczycieli, więc kto przeszkadza, ten marnuje pracę i pieniądze rodziców swoich i wszystkich innych uczniów w klasie,
 • nie zadawaj głupich pytań – myśl, pomyśl zanim zapytasz która godzina albo który dzisiaj jest dzień (zegar i kalendarz są na ścianie, masz je także w telefonie), pomyśl zanim zapytasz o wiele innych rzeczy, które są wyjaśnione na stronie lub których możesz się dowiedzieć nie przerywając lekcji, pomyśl zanim zgłosisz brak długopisu czy ołówka – masz wokół siebie kolegów i koleżanki, poproś szeptem o pożyczenie, a gdy inni potrzebują ty ich wspomóż – tak powstaje zdrowa solidarność klasowa i przyjaźń na całe życie,
 • bądź przytomny i czynnym członkiem klasy, tworzycie razem zespół, więc wspierajcie się nawzajem, pożyczajcie sobie chętnie przybory szkolne, bilety i inne drobiazgi, gdy coś komuś ginie miej oczy otwarte by wykryć złodzieja, gdy kogoś krzywdzą miej odwagę cywilną by głośno protestować, stanąć w obronie lub wezwać pomoc dorosłych, gdy kolega-gapa zaniedba jakiegoś obowiązku lub nieświadomy obecności nauczyciela robi coś niedozwolonego, to nie przyglądaj się bezczynnie jak zostaje przyłapany i ukarany, ale ostrzeż go błyskawicznie, by uratować z opresji; ileż razy mi się zdarzyło widzieć grupkę coś tam brojącą, a gdy podchodzę, ci co mnie zauważyli stają na baczność gapiąc się ciekawie co zrobię z tymi, którzy mnie nie dostrzegli i broją dalej w najlepsze – tak nie wolno! nawet gdy nauczyciel widzi wszystko nadal masz obowiązek pomóc towarzyszowi niedoli tak jak żołnierz ma obowiązek wyciągnąć rannego kolegę z linii frontu choćby przeciwnik był tuż tuż – bądź mężny i zawsze myśl o swojej klasie jak o zespole, razem zwyciężycie,
 • nigdy nie wchodź w słowo nauczycielowi – przerywanie to jeden z najbardziej niekulturalnych nawyków u wielu uczniów; nawet koledze nie wypada przeszkadzać w wypowiedzi, a co dopiero osobie starszej, pamiętaj więc by zawsze cierpliwie wysłuchać do końca (wiem, że trudne) i dopiero potem wyrazić swoje zdanie; nawet jeśli nie zawsze pozwalam się wypowiedzieć na lekcji, to chętnie wysłucham wszystkiego i podyskutuję na każdy temat na przerwie, po lekcjach lub w czasie konsultacji,
 • zawsze bądź punktualny, każde spóźnienie zostanie odnotowane, więc lepiej nie psuć sobie reputacji; gdyby przychodzisz na lekcję spóźniony z własnej winy, wówczas podejdź do nauczyciela, przeproś i jak najciszej zajmij miejsce, jeśli jednak spóźnienie spowodowali rodzice, nauczyciel lub ktokolwiek inny, wtedy podejdź, przeproś i powiedź, że winna jest ta i ta osoba; pamiętaj koniecznie, że bez względu na to czy jesteś winny spóźnienia czy nie, masz obowiązek rozpakować się i usiąść najciszej jak to tylko możliwe, czyli bez hałasowania zamkiem od torby, grzechotania piórnikiem czy szurania krzesłem – każde spóźnienie burzy skupienie całej klasy, niech to zakłócenie będzie jak najmniejsze i jak najkrótsze
 • pamiętaj o zwrotach grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przeprasza”, „dzień dobry”, „do wiedzenia”; zwykle nie jest z tym źle, ale zdecydowanie najsłabiej wychodzi uczniom mówienie „dzień dobry”, nawyk grzecznego witania się ze znajomymi osobami (sąsiadami, sprzedawczyniami w sklepie, nauczycielami czy innymi pracownikami szkoły) jest jednym z filarów kultury osobistej – to trzeba koniecznie wyćwiczyć, by się nie krępować i zawsze mówić „dzień dobry” automatycznie, bez wahania i w dodatku jak należy, czyli na stojąco (absolutnie nie mówimy starszej osobie „dzień dobry” na siedząco), mniej więcej przodem do witanej osoby, z lekkim skinieniem głowy i najlepiej (choć nie jest to zawsze konieczne) z życzliwym uśmiechem,
 • na przerwach nie biegaj ani nie siedź tylko jak najwięcej spaceruj, przerwa służy dotlenieniu mózgu i wypoczynkowi między lekcjami, podczas których się siedzi, więc najlepiej spędzać ją spacerując, siedzenie na przerwach w połączeniu z siedzeniem na lekcjach i dodatkowo w domu przed telewizorem lub komputerem jest zgubne dla kręgosłupa i w ogóle dla całego organizmu; nie oznacza to, że będziemy od razu chorzy, gdyż młody organizm jest silny i cierpliwy jak zęby – kto nie dba o zęby, pozna bolesne konsekwencje po latach, jak już będą mocno popsute, kto nie dba o kręgosłup, zapłaci za to bardzo surową cenę po 30 roku życia, a może nawet wcześniej – to kara znacznie boleśniejsza i trwająca do końca życia,
 • ukoronowaniem dobrego wychowania jest piękny wygląd i godziwe zachowanie w czasie ważnych uroczystości; galowy strój to biała koszula, czarne lub granatowe spodnie/spódnica i czarne skórzane buty, warto pamiętać, iż koszula winna być wyprasowana i włożona w spodnie, w czasie apelu należy zachować całkowitą ciszę, z nikim nie rozmawiać, nie wygłupiać się i w żaden inny sposób nie przeszkadzać, a hymn i inne pieśni patriotyczne należy śpiewać głośno i wyraźnie.
 

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Do tej pory udostępniałem mój prywatny adres mailowy, ale w związku z możliwością kontaktowania się przez dziennik elektroniczny, proszę wszystkich rodziców i uczniów, aby pisali do mnie właśnie za jego pośrednictwem. Ponieważ dostaję sporo rozmaitych pytań i spraw do wyjaśnienia właśnie drogą mailową, bardzo serdecznie proszę o wybaczenie mowy lakonicznej i stosowania należytych zwrotów grzecznościowych tylko w szczątkowych ilościach (np. Witam, pozdr. WK itp.). Piszę krótko i konkretnie, co czasem sprawia wrażenie jakbym chciał zdawkowo zbyć osobę pytającą - tak nie jest, po prostu słowo pisane nie może wyrazić życzliwości jaką darzę wszystkich rodziców i uczniów.

 

OCENY PROPONOWANE, SEMESTRALNE I KOŃCOWOROCZNE

Miesiąc przed wystawieniem ocen na semestr i na koniec roku rodzice otrzymają od wychowawców oceny proponowane. Niedługo potem przeprowadzę kartkówkę oraz sprawdzian i te dwie oceny zdecydują o tym czy ocena końcowa będzie taka sama, wyższa lub niższa od oceny proponowanej. Zarówno kartkówkę, jak i sprawdzian będzie można poprawić, ale będzie na to bardzo mało czasu, więc lepiej przygotować się solidnie do zaliczenia materiału w pierwszym terminie.

 

MONITOROWANIE POSTĘPÓW UCZNIA

Rodzice zainteresowani postępami ucznia winni w pierwszej kolejności systematycznie śledzić kartę ucznia historii wklejoną na pierwszej stronie zeszytu oraz notatki. W karcie uczeń winien wpisywać uczciwie wszystkie oceny. Gdy zaś otrzyma obowiązkową pracę domową, powinien koniecznie zapisać w rubryce “prace domowe” datę jej otrzymania, by było wiadomo od kiedy liczony jest czas trzech tygodni do jej odrobienia. Aby sprawdzić wiedzę swej pociechy, należy przepytać z zapisanych w zeszycie notatek - uczeń ma obowiązek nie tylko znać wszystkie zapisane tam daty, postacie, wydarzenia i pojęcia, ale też opowiedzieć samodzielnie przynajmniej niektóre z lekcji. Jeśli tych notatek jest niepokojąco mało, warto porównać je z wzorcem zamieszczonym na stornie - w zeszycie powinno być dokładnie to samo.

 

 

 

VIDEO-PODRĘCZNIK

Od tego roku szkolnego postanowiłem wprowadzić pewną innowację w postaci opowiadań video zamieszczonych na stronie youtube. Jest to próba pomocy tym uczniom, którzy mają problemy ze zrozumieniem lub przyswojeniem wiedzy historycznej z tradycyjnych podręczników do szkoły podstawowej. Z pewnością przyda się każdemu, kto z powodu choroby nie był na lekcji w szkole lub jako powtórzenie.

Z góry przepraszam za wszelkie słabości, braki i niedociągnięcia techniczne, stylistyczne czy merytoryczne. Z pewnością nie jestem drugim Wołoszańskim, ale tyle ile mogę pomóc dzieciom w nauce, tyle czuję się w obowiązku zrobić. Aby nie popaść w rutynę i nie dopuścić do wypalenia zawodowego trzeba ciągle wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom. Takim wyzwaniem są współczesne pokolenia wychowane od najmłodszych lat w kulturze obrazkowej.

Słowo pisane jest ważne, ale nie możemy zostawić samym sobie tych, którzy muszą usłyszeć i zobaczyć, by poznać i zrozumieć. Jeśli niektórych nie można oderwać od komputera i zachęcić do książki, to może uda się do nich dotrzeć z wiedzą historyczną poprzez komputer właśnie. Myślę, że lepsze to niż nic.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych podniesieniem poziomu edukacji historycznej do dzielenia się wszelkimi krytycznymi uwagami i sugestiami, które pomogą mi udoskonalić ten sposób nauczania.

 

W razie jakichkolwiek pytań, uwag i propozycji zapraszam na konsultacje lub do kontaktu przez dziennik Librus.

Pozdrawiam serdecznie

Waldemar Kopacki